Just For The Taste Of Alene. - South Side Of The Sky

Vad gör man

Vad gör man som kylmontör? Jag har ju under i alla fall sju år av mitt liv jobbat som kylmontör så jag ska väl kunna ge ett ganska bra svar på det. Allt som ska vara kallt jobbar man med, men inte bara det, även sådant som ska vara varmt, och då är det med hjälp av värmepumpar. Jag tycker att den teknik som finns för att skappa kyl och värme är väldigt intressant. Men för mig så var det mycket installation som jag jobbade med. Dra kopparrör, svetsa, montera maskindelar och köra igång, dra el och koppla styrning, ett super brett yrke.